Rätt om Rot-avdraget

 

ROT-avdraget kan bara utnyttjas av den som äger bostaden. Alltså inte tillämpligt för hyresrätter.

* Nybyggen eller hus som är mindre än fem år gamla har inte möjlighet att använda sig av ROT-avdrag.

* Enbart på arbetskostnaden man kan dra av rot. Material eller resekostnader täcks alltså inte av ROT-avdraget.

* Företaget som utför arbetet sköter ansökan om ROT-avdraget

* Om ansökan om skatteavdrag inte går igenom hos Skatteverket, har företaget rätt att efterkräva kunden på motsvarande belopp.

* Avdraget gäller inte om du utför arbetet själv, det måste utföras av en firma eller en person som har F-skattesedel.

* Nytt år – nytt avdrag

 

* Rätt inkomst krävs för maximalt avdrag på 50 000 kronor per person.

Källa:

http://rotavdrag2013.se/regler-och-tips/

http://rotavdrag2013.se/

www.rotavdrag2012.se/