"Storleken är lika viktig som färgen"

Ett vanligt fel vi gör är att vi köper en för liten matta. Storleken har både praktisk och estetisk betydelse. Låt mattan samla och rama in möblemanget, och dämpa ljud från stolar. När du sätter dig på matstolen vill du inte att stolsbenen skall hamna utanför mattkanten.